Witamy na stronie Admica – ZarzÄ…dzanie NieruchomoĹ›ciami Sp. z o.o.


Admica Sp. z o.o. zajmuje się nowoczesnym zarządzaniem nieruchomościami. Oferujemy Państwu profesjonalne

i  rzetelne usĹ‚ugi zarzÄ…dzania i administrowania nieruchomoĹ›ciami wykonywane przez licencjonowanego zarzÄ…dcÄ™.


W ramach wspóĹ‚pracy oferujemy PaĹ„stwu:


 • ObsĹ‚ugÄ™ przez licencjonowanego ZarzÄ…dcÄ™ NieruchomoĹ›ci;

 • PeĹ‚nÄ… obsĹ‚ugÄ™ rachunkowo - ksiÄ™gowÄ… wykonywanÄ… przez certyfikowanego ksiÄ™gowego;

 • Rozliczenia Wspólnot Mieszkaniowych wykonywane  przy uĹĽyciu profesjonalnego programu ksiÄ™gowego;

 • Dla wspólnot mieszkaniowych zapewniamy internetowy dostÄ™p do indywidualnych kont wĹ‚aĹ›cicieli lokali, gdzie moĹĽna 24h na dobÄ™ sprawdzić naliczenia, wpĹ‚aty, rozliczenia, a takĹĽe bieĹĽÄ…ce informacje;

 • Opracowywanie planów gospodarczych dla obsĹ‚ugiwanych Wspólnot Mieszkaniowych

 • SkutecznÄ… windykacjÄ™;

 • KompleksowÄ… obsĹ‚ugÄ™ prawnÄ… nieruchomoĹ›ci;

 • Nadzór techniczny nad powierzonÄ… nieruchomoĹ›ciÄ… przez Inspektora Nadzoru Budowlanego;

 • ProfesjonalnÄ… obsĹ‚ugÄ™ technicznÄ… nieruchomoĹ›ci

 • WspóĹ‚pracÄ™ z KancelariÄ… BrokerskÄ…;

 • Ubezpieczenie ZarzÄ…dcy NieruchomoĹ›ci od odpowiedzialnoĹ›ci cywilnej na kwotÄ™ 50 000 Euro


Szczególny nacisk stawiany na kontakt i wspóĹ‚pracÄ™ z wĹ‚aĹ›cicielami. Mamy ambicjÄ™ być nie tylko ZarzÄ…dcÄ…,

ale przede wszystkim gospodarzem nieruchomości.


Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

                                                                                                      ZespóĹ‚  Admica Sp. z o.o.

 

realizacja: invisionstudio